The Middleton Farm CSA, LLC News

Located in central Michigan, Middleton Farm uses all natural farming methods to produce only the best meats, fruits and vegetables that nature has to offer.

Recipes

Locro----Cheese Stew From Bolivia

Posted on November 8, 2011 at 5:00 PM

Ingredients

-1 Cup Water

-1 cup red potatoes, chopped

-2 tsp olive oil

-2 ears of corn cut into quarters

-1 small red onion

-1 pound queso blanco viajero-cubed

Finely chopped

(substitute ½ #mozzarella and ½ # muenster

-1 red bell pepper

Chopped

-1 green bell pepper

Chopped

-2 cloves of garlic, minced

-3 cups butternut squash chopped

-salt, pepper, and cayenne pepper to taste

In a large pot, fry onion, garlic, and peppers in oil until soft. Add the squash, potatoes, corn, spices and mix well. Add water and simmer for ½ hour, stirring often. When potatoes and squash are tender, mix in cheese. Serve hot.

Thanks to Christina C for submitting her recipe.

Categories: Soups and Stews Including Chilis

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

299 Comments

Reply Garryjuize
11:04 AM on March 28, 2020 
AliExpress Trends. best with aliexpress

PC with Aliexpress

Eco Products AliExpress

On Valentine's Day, a bear of roses
Smartphone Oneplus 3T A3003
Xiaomi mi 9 lite 6/64gb Youtube
The smartphone for extreme Blackview BV9900 Youtube
Buy HUAWEI mate 30 Pro

The entire catalog of goods by category in the online store AliExpress:

The best gifts for the new year 2019-2020
HOT goods up to 90% off
HOME APPLIANCES New year, new home! Save up to 60%
CONSUMER ELECTRONICS The best of the best, up to 50% off!
TOY & HOBBIES Spread holiday cheer at up to 60% off
BEAUTE & HEALTH Glow up with year-end deals up to 60% off
PHONES & ACCESSORIES Up to 50% off 2019 best buys!
COMPUTER & OFFICE Up to 50% off on 2019 most useful gadgets!
CARS & MOTORCYCLES 50% off top trendy items for the road ahead

JBL T280 TWS Wireless Headphones - Ð?еÑ?пÑ?оводнÑ?е наÑ?Ñ?ники JBL T280 TWS
UcvHf5cNnGA
Doogee S95 Pro Modular Rugged Smartphone
p1Hvh4mc0qw

GET CASHBACK UP TO 90%

Youtube channel for uplifting
Public VK AliExpress Trends. best with aliexpress
Reply YenovoM565
6:39 PM on March 28, 2020 
Hello folks, just came across your articles, really appreciate your works!
Would like to share some useful free website, hope you like it.
Youtube Converter
y2mate
Youtube video downloader
Youtube to mp3 converter
YouTube MP3 å¤?æ??
Youtube to mp4
Reply Keepvid462g
3:41 PM on March 31, 2020 
Hello my friends, I would like to introduce a handy online tool.
The Best YouTube to mp4 converter.
youtube converter
Support all web browsers to Download YouTube to MP3 & MP4
MP3 is mainly for audio files, whereas MP4 is for multiple digital files. If you want to listen to music only, a tool that converts YouTube to MP3 is your choice. If you have enough space on your devices, you can download YouTube videos in MP4 format so that you can enjoy both music and videos. No matter which one you need, this tool is a good choice. You can download videos here and convert YouTube to MP3 to only enjoy the audio. This free online solution to YouTube download can assist you to download YouTube to MP3 and MP4. How to download from YouTube? Just give this tool a try.
Reply Elainaamurn
3:58 PM on April 5, 2020 
There are thousands of people who would like to download and play with GTA 5 APK. You can get it done by simply visiting a site mentioned by me. That which you will be supplied a version of the application.
Reply GTA5Manovase
1:45 AM on April 6, 2020 
If you are looking for the ideal way to download GTA 5 APK it would be wise that you get some awesome application downloads. It is going to also be advisable to search for offers to update the program to a version.
Reply RichardBlave
11:43 AM on April 6, 2020 
Ð?аÑ?а Ñ?иÑ?меннаÑ? Ñ?еÑ?виÑ?наÑ? Ñ?лÑ?жба пеÑ?евозки бÑ?ла оÑ?нована в Ñ?елÑ?Ñ? Ñ?добÑ?Ñ?ва поÑ?Ñ?ебиÑ?елей. У наÑ?ей знамениÑ?ой коÑ?поÑ?аÑ?ии Ð?Ð?Ð? Ð?овиÑ?ков Ð?линÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?еÑ? Ñ?вой авÑ?омобилÑ?нÑ?й паÑ?к и Ñ?Ñ?аÑ? Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?лÑ?нÑ?Ñ?. Ð?аÑ?а Ñ?пеÑ?иализиÑ?ованнаÑ? междÑ?наÑ?однаÑ? компаниÑ? гоÑ?ова Ñ?делаÑ?Ñ? доÑ?Ñ?авкÑ? вÑ?пÑ?Ñ?каемой пÑ?одÑ?кÑ?ии вам в подÑ?одÑ?Ñ?ее вÑ?емÑ?. Ð?лÑ? вÑ?его Ñ?Ñ?ого пÑ?оÑ?Ñ?о-напÑ?оÑ?Ñ?о Ñ?делаеÑ?е заказ Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?лÑ?гÑ?. Ð?Ñ?и Ñ?акиÑ? обÑ?Ñ?оÑ?Ñ?елÑ?Ñ?Ñ?ваÑ? ваÑ? пÑ?одÑ?кÑ? бÑ?деÑ? доÑ?Ñ?авлен оÑ?енÑ? бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?о и Ñ?оÑ?но. Ð?ожно без пÑ?облем Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?ваÑ?Ñ? на оÑ?лиÑ?ное каÑ?еÑ?Ñ?во пеÑ?аÑ?и, пеÑ?Ñ?оналÑ?ное Ñ?еÑ?ение и Ñ?воевÑ?еменное Ñ?опÑ?овождение.
кÑ?пиÑ?Ñ? бопп пакеÑ? Ñ? пÑ?Ñ?моÑ?голÑ?нÑ?м дном


Ð?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?емимÑ?Ñ? пÑ?едоÑ?Ñ?авиÑ?Ñ? клиенÑ?Ñ?, пÑ?едпоÑ?Ñ?иÑ?елÑ?нÑ?й Ñ?еÑ?виÑ?. Ð?аÑ? огÑ?омнÑ?й запаÑ? Ñ?оваÑ?ов(пакеÑ?аÑ? пвÑ?) на Ñ?кладе, бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?й обоÑ?оÑ? заÑ?вок, оÑ?лиÑ?ное Ñ?еÑ?виÑ? покÑ?паÑ?елей и оÑ?енÑ? оÑ?енÑ? доÑ?Ñ?Ñ?пнÑ?е Ñ?енÑ? даеÑ? возможноÑ?Ñ?Ñ? покÑ?паÑ?Ñ? бÑ?мажнÑ?Ñ? Ñ?голкаÑ?и вÑ?ем. Ð?Ñ?оизводÑ?Ñ?веннаÑ? компаниÑ? делаеÑ?, импоÑ?Ñ?иÑ?Ñ?еÑ? и Ñ?еализÑ?еÑ? лÑ?бÑ?е видÑ? Ñ?паковки( пакеÑ?ов Ñ? замком (зип-лок пакеÑ?Ñ?)).
Reply RusaTaw
6:30 PM on April 6, 2020 
Hello middletonfarmcsa.com will you feel half a xanax xanax addictionwhat does xanax do
Reply FusaTaw
4:51 PM on April 8, 2020 
Hello middletonfarmcsa.com buy xanax 1 mg xanax vs valiumxanax reddit
Reply Flvtochn8561
7:36 PM on April 12, 2020 
Hi folks, just to share some useful website resource here, thanks!
The YouTube to mp3 online video downloader support all web browsers to Download YouTube to MP3 & MP4 Official
Y2mate website.
Best free YouTube converter website.
Top ten image upscaler review.
Best Keepvid of 2020.
Easy online meme generator sites.
Reply hrishaDosse
11:20 PM on April 13, 2020 
Ð?ак бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?о Ñ?оздаÑ?Ñ? xml каÑ?Ñ?Ñ? Ñ?айÑ?а: https://webmaster404.ru/viewtopic.php?f=2&t=2
Reply CusaTaw
4:46 PM on April 16, 2020 
Hello middletonfarmcsa.com xanaxmg how to get prescribed xanaxxanax overdose
Reply KeithWam
10:48 PM on April 19, 2020 
Ð?дÑ?авÑ?Ñ?вÑ?йÑ?е Ñ?важаемÑ?й наÑ? дÑ?Ñ?г!
мÑ? подобÑ?али длÑ? Ñ?ебÑ? Ñ?амое инÑ?еÑ?еÑ?ное и нÑ?жное в даннÑ?й пеÑ?иод, когда
вÑ?е Ñ?идÑ?Ñ? дома и не знаÑ?Ñ? Ñ?Ñ?о поменÑ?Ñ?Ñ? в Ñ?воей жизни. Ð?лагодаÑ?Ñ?
Ñ?Ñ?омÑ? Ñ?айÑ?Ñ? вÑ? Ñ?можеÑ?е Ñ?знаÑ?Ñ? много инÑ?еÑ?еÑ?ной https://hydraruzx6news4af.xyz/ инÑ?оÑ?маÑ?ии и
пÑ?иобÑ?еÑ?Ñ?и именно Ñ?о, Ñ?Ñ?о пÑ?идаÑ?Ñ? кÑ?аÑ?ки в ваÑ?и Ñ?еÑ?Ñ?е бÑ?дни! Ð?аÑ?оди
и оÑ?Ñ?анеÑ?Ñ?Ñ? доволен


Ð?идÑ?а Ñ?айÑ?
Reply Nathanboutt
12:14 AM on April 20, 2020 
Hello buddy, just came across your wonderful website and would like to post some free userful resource.
The Best free online Conversor mp3 tools.
New youtube converter website.
The Best and stable YouTube video Downloader
New youtube to mp3 website.
Alternative to makemkv in Japan.
Reply Phyllisdip
1:19 AM on April 20, 2020 
casinospesialisten

gratis spinn

nettipelit
Reply MaksiqEnlah
8:12 PM on May 1, 2020 
ЯндекÑ? - забавнаÑ? Ñ?Ñ?Ñ?ка! СобÑ?Ñ?венно вÑ?е!
Reply Marilyngah
9:02 PM on May 1, 2020 
Lllznxgqj
СÐ?РÑ?СÑ?Р»СÐ?РÑ?Сâ??СÑ?СÐ?Р° РÑ?Р· СÐ?Сâ??РÐ?РÑ?ла РÒ?РµСÐ?РµРÐ?Р°
РÐ?РÑ?Р·РÒ?СÑ?Сâ?¬Ð Ð?Сâ?¹Ð Âµ Сâ?¬Ð Â°Ð¡Ð?Сâ?¹
РÐ?Сâ?¹Ð Ñ?СÑ?РÑ? РÑ?СÐ?РµРÒ?РÑ?Сâ??РÐ?Сâ?¹Ð¡â?¦ Р°РÐ?Сâ??РÑ?РÑ?РÑ?Р±РÑ?леРâ?? РÑ?РÑ?СÐ?РÑ?РÐ?Р°
Сâ??СÐ?РµРÑ?РÑ?РÐ?Сâ?¹Ð Âµ СÐ?РÐ?РµСâ??РÑ?РÒ?РÑ?РÑ?РÒ?РÐ?Сâ?¹Ð Âµ СÐ?РÐ?РµСâ??РÑ?Р»СÐ?РÐ?РÑ?РÑ?РÑ? РÑ?СÑ?РÑ?РÑ?Сâ??СÐ?
Reply Leroyalign
8:18 AM on May 3, 2020 
XXX Videos Porn XXX
XXX Porn Tube Videos XXX Movies XXX
Free XXX Porn Tube & Videos.
Best XXX Video & Movies.
Porn XXX Video Sex Porn Videos.
Sex XXX Sex Movies Porn Movie.
Watch now the best free porn!!
Porn Tube, 100% Free
XXX Videos, Sex Movies, Porn Videos
Porn XXX,Free Sex,Porn HD,Porn Movies
Porn Videos Tube, Porn Video XXX
XXX Movies, XXX Video Tube
Best Porn Websites. Watch Best Porn Videos for FREE:
https://gayxxx24.com - GayXXX Free Gay Porn Movies & Videos Free Gay XXX - Gay XXX.
https://porno24.org.pl - Duza baza darmowych filmow porno.Czesta aktualizacja.
https://sexfilmy9.pl - Sex Filmy - Najlepsze sex filmiki i filmy porno.
https://porn-hd.it - Free Porn Hd Videos. Porn HD Movies.
https://xxxjapanmilf.com - XXXJapan Milf Free XXX Japan Milf Videos - XXX Japan Milf.

Have fun watching porn on best porn websites.
Have a nice watch :)
Thank you :D
Reply Raymondspend
4:05 AM on May 4, 2020 
XXX Videos Porn XXX
XXX Porn Tube Videos XXX Movies XXX
Free XXX Porn Tube & Videos.
Best XXX Video & Movies.
Porn XXX Video Sex Porn Videos.
Sex XXX Sex Movies Porn Movie.
Watch now the best free porn!!
Porn Tube, 100% Free
XXX Videos, Sex Movies, Porn Videos
Porn XXX,Free Sex,Porn HD,Porn Movies
Porn Videos Tube, Porn Video XXX
XXX Movies, XXX Video Tube
Best Porn Websites. Watch Best Porn Videos for FREE:
https://xxxjapanporn24.com - XXX Japanese Porn Stream Porn Tube Video.
https://xxxjaptubexxx.com - XXX Jap Tube Video XXX Japan Video XXX - XXX JapTube XXX.
https://pornhd24.co.uk - Porn Hd.Great porn videos and sex movies.
https://chinesexxxtube.com - Chinese Tube Free Chinese XXX Tube.
Ä?»żhttps://sex9.com.pl - Sex i darmowe porno. Ogladaj sex filmy na sex9.com.pl.

Have fun watching porn on best porn websites.
Have a nice watch :)
Thank you :D
Reply Keepvid144g
8:12 AM on May 4, 2020 
Hi my friends, I would like to share some easy to use online toos which might help, thanks!
The Best YouTube to mp3 converter
The Best YouTube to mp3 online for free.
youtube converter
YouTube MP3
JPG PDF å¤?æ??
Bestyoutubetomp3 online tools for APAC visitors.
anydvd crack version and reviews.
Support all web browsers to Download YouTube to MP3 & MP4